Vervolgens dient op pagina 3, onder punt 8, keuze 83 (namelijk het voorhanden hebben van stoffen, objecten, voorwerpen, en dergelijke, die bij oneigenlijk of onjuist gebruik, een risico vormen voor het welzijn van de veiligheid van mensen en/of dieren) aangekruist te worden.

Punt 4 van het formulier op pagina 3 behoeft niet ingevuld te worden, maar wel dient onderaan pagina 3 zowel het verenigingsbestuur, als de aanvrager (potentieel lid), het formulier te ondertekenen.

Pagina 4 wordt door het Gemeentebestuur ingevuld, waarna het formulier ook door het Gemeentebestuur naar het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) van het Ministerie van Justitie wordt toegezonden.

Indien de aanvraag wordt gehonoreerd, wordt de VOG aan het huisadres van de aanvrager rechtstreeks toegezonden

Lid Worden

Hoe werkt de aanvraag van een VOG?

1 mei 2013

Potentiële leden van schietverenigingen kunnen een VOG aanvragen bij het Gemeentebestuur van hun woonplaats, bij de Afdeling Burger-Publiekszaken; althans, ervan uitgaande dat zij daar zijn ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie (GBA).

Het aanvraagformulier VOG kan ook worden gedownload vanaf de website van het Ministerie van Justitie (klik hier). De kosten voor die aanvraag bedragen € 30,05.

Een voorbeeld van het aanvraagformulier kunt u hier bekijken.

Het aanvraagformulier dient door de aanvrager onder punt 1 te worden ingevuld, en punt 2 op de eerste pagina van het formulier, dient het bestuur van de schietvereniging in te vullen.

Bij het doel van de aanvraag, zoals wordt gevraagd op het formulier, adviseren wij verenigingen "overig" aan te kruisen met als omschrijving "lidmaatschap schietsportvereniging".

Pagina 2 hoeft niet ingevuld te worden.