Inschrijfgeld KNSA

...t/m 18 jaar : € 00 eenmalig
18 jaar en ouder : € 35 eenmalig


K.N.S.A. (Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie):
te voldoen aan de vereniging:

Hoofdlid 21 jaar en ouder    € 42,50 per jaar.
Gezinslid 21 jaar en ouder   € 37,50 per jaar.
Juniorlid A 18 t/m 20 jaar    € 22,00 per jaar.
Juniorlid B 15 t/m 17 jaar    € 17,00 per jaar.
Juniorlid c t/m 14 jaar         € 17,00 per jaar.
Juniorgez. lid t/m 20 jaar € 17,00 per jaar.


  Lid Worden

 Contributie 2016

               Verenigingscontributie:

        14 t/m 17 jaar : € 14 per maand.
       18 t/m 64 jaar : € 16 per maand.
    65 jaar en ouder : € 14 per maand.


             Inschrijfgeld vereniging:

        t/m 17 jaar : € 35 eenmalig.
                                    18 jaar en ouder : € 50 eenmalig.

 

Beeindigen lidmaatschap:

Bij Beeindigen van het lidmaatschap dient men een opzegtermijn
in acht te nemen van een maand, door schriftelijk op te zeggen bij de secretaris.
Aan het einde van het jaar dient dit te gebeuren voor 15 november.
Bij het in gebreke blijven van opzegging, kan het lidmaatschap met maximaal
(1) jaar verlengd worden ( Wet van Dam ).