Algemene gegevens Schietsport Vereniging Purmerend

Jaagweg 11
1441 PA Purmerend
Telefoon vereniging: 06-28234050
Informatie vereniging: 06-28234050
Secretaris: secretaris@ssv-purmerend.nl
Penningmeester: penningmeester@ssv-purmerend.nl

BANK ING NL22 INGB 0003 517232 ten name van Penningmeester S.S.V.Purmerend

Oprichtingsdatum: 3 oktober 1974
Erkenning Ministerie van Defensie:
11 februari 1975
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hoorn
Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie